Güncel

Dijital ve hibrit etkinliklerin geleceği, bilgiyle içeriğin daha işlenmiş ve daha kaliteli olmasına bağlı

Pandemi döneminden en çok etkilenen alanlardan biri olan toplantı ve etkinlik endüstrisinin profesyonelleri, “Dijital ve Hibrit Etkinlikler”in sektörün geleceğindeki yerini ve önemini canlı yayında değerlendirdi.

Zorlu Holding ve Zorlu PSM’nin teknoloji ve yaratıcılık platformu Digilogue’un 2017 yılından bu yana yaratıcı endüstri profesyonellerini buluşturduğu Future Tellers/Gelecek Anlatıcıları zirve ve panel etkinliği; Digilogue, İKSV iş birliği ile bu yıl – Toplumsal Dönüşüm ve Yaratıcı Endüstriler teması altında – çevrimiçi bir seriye dönüştü. Serinin bu yılki beşinci ve son panelinin moderatörlüğünü Zorlu PSM Kurumsal Satış Müdürü Merve Karaçöl üstlendi. Jules Verne Kreatif Projeler ve Organizasyonlar Müdürü Altan Şengül, Illusionist Digital Arts Studio kurucusu Ahmet Gürbüz, Kapital Medya Pazarlama Direktörü Birce Güler, İHKİB Koordinatör ve Başkan Danışmanı Cemal Bayazıt, HeyMo The Experience Design Company CEO ve Kurucusu Egemen Özcan ile I-Mice Dernek Başkanı Hüseyin Kurt’un katılımıyla gerçekleşen oturumda, son dönemde yaşanan pandemi koşullarıyla sıkça gündeme gelen “Dijital ve Hibrit Etkinlikler” konuşuldu.

Dijital içerikler etkinlik sektörü için vazgeçilmez olacak…

Konferans, toplantı, etkinlik (MICE) sektörünün pandemi dönemi deneyimlerinin ve yakın geleceğe ne gibi öğretiler taşıyacağının sektörün dikkat çeken isimleri tarafından etraflıca masaya yatırıldığı panelde, geleceğe dair öngörülerin yanı sıra Istanbul Fashion Week, Brand Week gibi sektörel etkinliklerin pandemi koşullarında nasıl deneyimleneceğine dair ileriye dönük tahminler dile getirildi.

Kapital Medya Pazarlama Direktörü Birce Güler; doğru atılımlar, doğru yatırımlar ve doğru içeriklerle önümüzdeki süreçte hibrit modellerin yükselişinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

İzleyici kitlesindeki demografik çeşitlilik artacak; içerikler buna göre şekillenecek.

Illusionist Digital Arts Studio kurucusu Ahmet Gürbüz söz konusu hibrit modellerin, izleyicilere aynı fiziksel katılım koşullarını sunabilmesi açısından daha demokratik bir ortam sağladığının altını çizerken, fiziksel olarak gerçekleştirilen etkinliklere kıyasla dijital etkinliklerde demografik çeşitliliğin daha fazla olmasından dolayı içeriğin üretim sürecinde önemli bir rol oynayacağının da üzerinde duruldu. HeyMo The Experience Design Company CEO ve Kurucusu Egemen Özcan ise dijital etkinlik katılımcılarının “edilgen”den öteye geçerek etkin konumda olacağı modellerin erişim ve etkileşime daha çok fayda sağlayacağını belirtti.

Jules Verne Kreatif Projeler ve Organizasyonlar Müdürü Altan Şengül sektörün yeni koşullara çok hızlı bir şekilde adapte olduğunu gözlemlediğini ifade ettiği panelde I-Mice Dernek Başkanı Hüseyin Kurt; aşı ve tedavi süreçlerinde gösterilecek gelişmeler doğrultusunda sektörün eski randımanına kavuşabileceğini ön gördüğünü ifade etti. Panelin moderasyonunu da üstlenen Zorlu PSM Kurumsal Satış Müdürü Merve Karaçöl ise fiziksel dünya ile dijitalin entegrasyonunda bir kopuş yaşandığını ama bu kopuşun zaman içerisinde kendisini yenileyerek yeniden sağlanacağını düşündüğünü belirtti.

Future Tellers/Gelecek Anlatıcıları diyalog serisi kapsamında gerçekleştirilen oturumların tamamı Zorlu PSM Youtube kanalından izlenebilir.

Gelecek Anlatıcıları / Future Tellers Hakkında

Zorlu Holding ve Zorlu PSM’nin teknoloji ve yaratıcılık platformu Digilogue’un düzenlediği Future Tellers, yaratıcı endüstri profesyonellerinin sanat ve teknolojinin geleceğine dair fikir yürüttüğü zirve ve panel serisidir. İlki 2017’de gerçekleşen Future Tellers’da daha önce teknolojinin iş yapış biçimlerimize olan etkileri incelenmişti.

• Bilginin, Yaratıcılığın, Algoritmaların ve Verinin Açık ve Kapalı durumları
• Yeni Öğrenme (Kişi ve/veya Makine)
• Veri Çağında Profil Oluşturma
• Toplum ve Kültür Üzerinde Algoritmaların Etkisi
• Dijital Alanlarda Kullanıcının Gizlilik ve Yasal Hakları ile Özgürlükleri

Article written by Kemal Keskin

Owner - Keskin Medya