sağlık bilişimi

Güncel

“Sağlık bilişimi” ile maliyet ve hatanın azaltılması hedefleniyor

Sağlık alanı ile bilgisayar bilimlerini bulunduran interdisipliner bir alan olan sağlık bilişimi, sağlıkla ilişkili verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve anlamlandırılması ile ilgileniyor. Sağlık bilişimi alanının, hastalıkların teşhisinde ve tedavi süreçlerinde karar destek sistemlerinin oluşturulmasını, çeşitli hastalıkların fizyolojik alt yapılarının anlaşılmasını…
Banner