Güncel

Türkiye’nin En Köklü İki Kuruluşu Bilişim İçin Bir Araya Geldi

Kuruluşları 50’nci yıla yaklaşan Türkiye’nin en köklü iki kuruluşlarından olan Türkiye Noterler Birliği ve Türkiye Bilişim Derneği “Kamu Kendini Anlatıyor” etkinliğinde bir araya geldi. Türkiye’nin bilişim teknoloji alanında iş birliğini arttırmak için TBD ve TNB, ilki 1995 yılında TBD Ankara Şubesi bünyesinde gerçekleştirilen ve 22 kez düzenlenen Kamu-BİB (Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği) çerçevesinde “Kamu Kendini Anlatıyor” etkinliğini TNB Konferans Salonunda düzenledi.

Kamu kurumları arasında koordinasyon ve iş birliği sağlamak, kamu kurumlarını toplum yararına bilişim ekosistemine entegre etmek için düzenlenen “Kamu Kendini Anlatıyor” etkinliğine TNB Başkanı Dursun Cin, TBD İkinci Başkanı Ali Yazıcı, Bakanlık temsilcileri, TBD ve TNB yönetim kurulu üyeleri ve bilişim profesyonelleri katıldı. Etkinlik,TNB Başkanı Dursun Cin, Genel Sekreter İbrahim Gül, TBD İkinci Başkanı Ali Yazıcı ve TBD Ankara Şube Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat’in açılış konuşmaları ile başladı.

“KAMUNUN VE TOPLUMUN UFKUNU AÇAN PROJELER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin açılış konuşmasında “Türkiye Noterler Birliği ve Türkiye Bilişim Derneği 50 yıla yakındır faaliyet gösteriyor. Her iki kuruluş da ciddi mesafeler kat etti ve toplumda önemli yerlere geldi. Ulusal bilişim politikalarının oluşturulması, kurumlar arasında bilgi paylaşılmasının arttırılması gibi konularda farkındalık oluşturmak için bir araya geliyoruz. Etkinliğimizde kurumların vizyonlarını ve projelerini masaya yatırarak kamunun ve toplumun ufkunu açan projeler oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

TBD İkinci Başkanı Ali Yazıcı ise, “Kamuda akıllı stratejiler uygulayarak maliyet etkin ve azami oranda milli teknoloji kullanımı ile dijital dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. Bunun içinde kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu arttırmalıyız. Bu kapsamda bilgi ve edinilmiş tecrübelerin paylaşımı çok önemlidir. “Kamu Kendini Anlatıyor” etkinliklerimizle bu paylaşıma katkı vermeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“KAMU KENDİNİ ANLATIYOR” ETKİNLİĞİ KAMU-BİB ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENDİ

Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş çalışmalarında bilişim teknolojilerinin etkili ve yaygın kullanımı, kamu kurumlarının hizmetlerini etkin ve verimli sunabilmesi için ulusal bilişim politikalarının oluşturulmasına katkı sağlanması, bilgi işlem birimleri arasında bilgi paylaşımının artırılması, mesleki dayanışmanın geliştirilmesi ve sorunlara ortak çözümler oluşturulması maksadıyla düzenlenen “Kamu Kendini Anlatıyor” etkinliği 22. Kamu-BİB çerçevesinde düzenlendi.

“PROJELERİ YOĞUN İŞ BİRLİKLERİ İLE HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, “Türkiye Noterler Birliği olarak, Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mesleğimizin gelişimine yönelik her alanda yoğun işbirliği yaparak yeni projeleri hayata geçirdik” diyerek şunları söyledi:

“Temel amacımız mesleğimizi geliştirecek reformların devam ettirilmesidir. Bu kapsamda bilişim teknolojilerini en verimli şekilde kullanarak işlem çeşidinin, hızının ve güvenliğinin en üst seviyeye çıkması için çok sayıda proje üzerinde çalışıyoruz.

E-dönüşüm çalışmaları çerçevesinde, Türksat ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda, vatandaşların kendilerinin verdiği vekaletname bilgileri e-devlet kapısından hizmete açılmıştır.

NOTERLİK İŞLEMLERİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN DE FAYDALANARAK HİZMET HIZ VE KALİTESİNİ ARTTIRDIK

Noterler, özellikle günümüzde de herkesin ilgi odağında olan Twitter, Facebook gibi sosyal medya hesaplarını da takibe aldı. Diyelim ki, sosyal medyada sizinle ilgili bir paylaşıma dava açacaksınız. Delil olarak “tespit tutanağı” gerekiyor. Ancak, notere gidene kadar yazan kişi bunu silebilir. Ekran görüntüsünü alsanız bile delil olarak kullanılamayabilir. Türkiye Noterler Birliği portalinde uygulamaya alınan “Elektronik ortamda tespit” böyle durumlarda kullanılabiliyor. Bu sistem yargı sürecinde denetime elverişli bir arşive olanak sağlıyor.

Yargı Reformu Strateji Belgesi” kapsamında da yer verilen nöbetçi noter uygulamasına geçtiğimiz yıl Nisan ayında başladık. Bununla eşzamanlı olarak Konsolosluklarımızda hazırlanan noterlik işlem belgelerinin ülkemizde herhangi bir noterlikte örneğinin çıkarılması ve 2019 yılı Ekim ayı itibariyle de yurt içinde herhangi bir noterlikte hazırlanan vekaletnameden yine yurt içindeki herhangi bir noterlikten örnek alınmasına imkan sağlanmıştır. Bu da vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık getirmiştir.

Son olarak 3 Şubat 2020 tarihinden itibariyle de “Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi” uygulamalarına başladık. Güvenli ödeme sistemi ile alıcı ve satıcı arasındaki para transferinin güvenli hale gelmesini ve sahteciliğin önlenmesini amaçladık. Satış bedelinin noterde işlem gerçekleşmeden satıcı hesabına geçmesini önleyecek bir finansal entegrasyon oluşturduk. Artık vatandaşımızın noterlik işlemlerinde param hesaba yatmadı ya da imza attıktan sonra bana para ödenmedi gibi sorunlarına son veriyoruz. Şubat ayında devreye giren bir diğer uygulamamız olan “Noterlik İşlemlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi” ile vatandaş, noterde işlemini tamamladığında ister nakit, ister kredi kartı veya banka kartı yoluyla işlem bedelini ödeyebiliyor. Vatandaşımızın yanında nakit bulundurma zorunluluğu ortadan kalktı. Böylece vatandaşlarımıza kolaylık sağlayan bir uygulama daha gerçekleşmiş oldu.

“TBD SADECE ELEŞTİREN DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETEN BİR DERNEKTİR”

“Kamu Kendini Anlatıyor” etkinliğinde kurumlarla birlikte mevcut bilişim teknolojisi alt yapısını, dijital dönüşüm projelerini, kurum ve kuruluşlarla yapılan ortak çalışmaları ve e – devlet çalışmalarına yapılan katkıları masaya yatırdıklarını dile getiren TBD İkinci Başkanı Ali Yazıcı ise şunları söyledi:

“1970’li yıllarda bilişimin yeni yeni Türkiye girdiği dönemde TBD olarak önemli hedefler koyduk. Hedefler büyüktü ve doğruydu. Başarılarla geçen 49 yıl geçirdik. 200’li yılların başına kadar Türkiye de bilişim farkındalığını yaratmak, bilişim çalışanların özlük haklarının düzenlenmesi, sayısal okur-yazarlığın arttırılması, bilişim sözcüklerinin Türkçeleştirilmesi ve e-devlet gibi konularda yoğun mesai harcadık. 2000’li yıllardan sonra ise ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine, dijital ekonomisinin geliştirilmesine ve dijital ekosistemin güçlendirilmesine yönelik çaba harcadık.. TBD sadece eleştiren değil çözüm üreten ve karar vericilere ulaştıran bir dernektir.

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRENLER VERİDEN DEĞER ÜRETENLER OLACAKTIR

Geleceği şekillendirenler veriden değer üretenler olacaktır. Veri çağımızın petrolü olarak adlandırılıyor artık. Veriyi saklamak değil değere dönüştürmemiz gerekiyor. Dijital dönüşüm ve dijitalleşme Türkiye’de karıştırılıyor. Mevcut sistemi olduğu gibi dijital ortama aktarmak dijital dönüşüm değildir. Dijital dönüşüm hızla gelişen teknolojiler ışığında, değişen toplumsal ihtiyaçları karşılamak, organizasyonların maliyet etkinliğini sağlamak amacıyla insan, süreç ve teknoloji boyutunda yaşam ve iş süreçlerimizin yeniden yalın ve verimli bir şekilde dijital ortamda kurgulandığı bir bütüncül süreci anlatır.

Kamuda akıllı stratejiler uygulayarak maliyet etkin ve azami oranda milli teknoloji kullanımı ile dijital dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. Bunun içinde kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu arttırmalıyız. Bu kapsamda bilgi ve edinilmiş tecrübelerin paylaşımı çok önemlidir.”

Article written by Kemal Keskin

Owner - Keskin Medya